Bàrr na duilleige

Cuir ris a ’chruinneachadh

Chan eil Cruinneachaidhean

An seo gheibh thu a h-uile cruinneachadh a chruthaich thu roimhe.